Proizvodi

Preko 5000 različitih proizvoda, poznatih domaćih i stranih proizvođača elektro materijala.

U našem prodajnom asortimanu možete naći preko 5000 različitih proizvoda, poznatih domaćih i stranih proizvođača elektro materijala. Naglasak je stavljen na kvalitetu robe i opreme, koju isporučujemo uz povoljnu cijenu prema krajnjem kupcu.

Možemo se pohvaliti saradnjom sa većinom proizvođača elektro-instalacionog materijala, od kojih ćemo istaći samo neke od njih, koji su najzastupljeniji u našem prodajnom programu.

Kapis

Grupa Kapis je proizvođač kvalitetnih žica i ene rgetskih kablova za sve vrste elektroene rgetskih aplikacija.
Proizvodni program Kapis TKT obuhvata sledeće skupine proizvoda:
- Instalacijski kablovi sa izolacijom i ovojem od PVC,
- Energetski kablovi od bakra i aluminijuma sa izolacijom i ovojem od PVC i HDPE-a, s izolacijom od XLP-a i ovojem od PVC-a, te s izolacijom od XLPE-a i ovojem od HFFR (Halogen-Free Flame Retardant),
- Samonosive kablovske snopove od XLPE-a.


Legrand

Kompanija Legrand, specijalist u proizvodima i sistemima za električne instalacije i informacione mreže, sa blizu 35000 zaposlenih, predstavlja jednog od najvećih svetskih proizvođača elektro galanterije.
Program Mosaic - Kompletan sistem za poslovne prostore
Zaštita ljudi i objekata Automatski osigurači, FID sklopke i razvodne table
Vela - Za savremene enterijere
Interfonski sistemi - Ugradne i nadgradne konfiguracije
Batibox - Garantovana čvrstina pri projektovanju

Feman

Feman je najveći proizvođač kablovskog spojnog pribora, elektromaterijala, alata i opreme, za provodnike, na Balkanu.

- Kablovske čaure, hilzne i čaure
- Oprema za samonoseći i kablovski snop
- Gromobranska oprema i oprema za utemljenje
- Osvjetljenje


Schneider Electric

Schneider Electric, kompanija specijalizovana za upravljanje energijom, sa rešenjima za distribuciju električne energije.
Niski napon:
Kontaktori, bimetali, motorno-zaštitni prekidači, rastavljači, šinski razvod, osigurači, relei, redne stezaljke, ormani, tasteri, signalizacija, soft starteri, frekventni regulatori..
Srednji napon:
Trafo stanice, rasklopni blokovi RMU, srednjenaponski prekidači, transformatori...
Instalacioni materijal: Galanterija (modularna i obična), razvodne table, automatski osigurači, fid sklopke, ormani…

Obo Bettermann

OBO BETTERMANN nudi perfektna rešenja za sva područja električnog povezivanja. Praktičnih i lako upotrebljivih.
OBO je vodeći proizvođač na tržištu za:
VBS Sistemi za spajanje i pričvršćivanje
TBS Sistemi zaštite od atmosferskih i sklopnih prenapona
KTS Sistemi nosača kablova
BSS Vatrootporni sistemi
LFS Sistemi kablovskih kanala
EGS Sistemi ugradnih uređaja
UFS Sisteme podnog razvoda

Fabrika kablova Zaječar d.o.o.

TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o. nudi proizvode od bakra i aluminijuma u obliku vučene žice, uzica i užadi električno neizolovanih, telefonskih kablova, energetskih kablova i provodnika.
Proizvodni program obuhvata sljedeće skupine proizvoda: energetski instalacioni provodnici izolovani termoplastičnim masama, presjeka od 0,50 do 16,00 mm2.
energetski kablovi izolovani termoplastičnim masama, za radne napone do 10 kV i presjeka od 1,5 do 500 mm2.
energetski kablovi izolovani termoreaktivnim plastičnim masama za radne napone do 35 kV i presjeka od 25 do 400 mm2.