Adresa:

Ulica Vasa Raičkovića 37

Tel/Fax:

+382 (20) 246-802
+382 (20) 247-802
+382 (20) 248-802

e-mail:

p.elektro-sistem@t-com.me
pes@t-com.me

Matični broj:

02264811

PIB:

30/31-00737